Paleta kolorów tynku MEGA PLATINIUM - dla tynków mozaikowych
N 01 N 07 TM 13 TM 19 TM 25 TM 31 TM 37 TM 43
N 02 N 08 TM 14 TM 20 TM 26 TM 32 TM 38 TM 44
N 03 N 09 TM 15 TM 21 TM 27 TM 33 TM 39 TM 45
N 04 N 10 TM 16 TM 22 TM 28 TM 34 TM 40 TM 46
N 05  N 11 TM 17 TM 23 TM 29 TM 35  TM 41 TM 47
N 06 N 12 TM 18 TM 24 TM 30 TM 36 TM 42 TM 48
TM 49 TM 55 TM 61 TM 67 NTM 73 NTM 79 NTM 85 NTM 91
TM 50 TM 56 TM 62 TM 68 NTM 74 NTM 80 NTM 86 NTM 92
TM 51 TM 57 TM 63 TM 69 NTM 75 NTM 81 NTM 87 NTM 93
TM 52 TM 58 TM 64 TM 70 NTM 76 NTM 82 NTM 88 NTM 94
TM 53 TM 59 TM 65 TM 71 NTM 77 NTM 83 NTM 89 NTM 95
TM 54 TM 60 TM 66 TM 72 NTM 78 NTM 84 NTM 90 NTM 96